Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Komunikat dotyczący realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW.10 „Aktywni na rynku pracy”, Działanie FESW.10.01 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę