Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Pismo MRPiPS dot. wstrzymania przyjmowania i rozpatrywania wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę