Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Komunikat promocyjny dot. instrumentów rynku pracy

 
Logo CAZ

Komunikat Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu 
 

UWAGA !!!
 Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zaprasza Pracodawców  i Osoby Bezrobotne do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy na rzecz aktywizacji  zawodowej  osób bezrobotnych  w     szczególności do składania   wniosków w sprawie  :
 • organizowania staży,
 • robót publicznych,
 • prac interwencyjnych,
 • dofinansowania wynagrodzeń osobom bezrobotnym po 50 roku życia,
 • szkoleń,
 • bonów na zasiedlenie
 • środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • doposażenie lub wyposażenie  stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
 
Wzory wniosków oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej urzędu  sandomierz.praca.gov.pl   w zakładce dokumenty do pobrania.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu (15) 644-14-49 lub (15) 644-14-45 :
 • w sprawie staży , robót publicznych, prac interwencyjnych i refundacji wynagrodzeń osób po 50 roku życia -  wewn.170
 • w sprawie doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy i środków na podjęcie działalności gospodarczej - wewn.180
 • w sprawie szkoleń - wewn.400,
 •  informacji dotyczących ubiegania się o bon na zasiedlenie udzielają Doradcy Klienta.
    ZAPRASZAMY

Przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów

W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów. Załatwianie spraw w Urzędzie jest możliwe bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.
Informujemy, że z naszym Urzędem można się kontaktować także:
 •  telefonicznie – 15 6441442, 15 6441445, 15 6441446, 15 6441449, 15 6441450,
 •  faksem – 15 6441505,
 •  elektronicznie – poprzez praca.gov.pl, e-mail: kisa@praca.gov.pl, e-puap,
 •  tradycyjną drogą pocztową na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 

Dyrektor PUP: mgr inż. Marian Jerzy Łatkowski

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę