Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Komunikat dotyczący funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Mając na uwadze zdrowie interesantów i pracowników oraz względy bezpieczeństwa przypominamy o konieczności przestrzegania wszystkich środków bezpieczeństwa zalecanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne, w tym w szczególności:
  • zachowania 2-metrowej odległości od drugiej osoby obsługiwanej na wyznaczonym stanowisku w siedzibie urzędu,
  • wizyt w urzędzie bez osób towarzyszących,
  • zasłaniania ust i nosa,
  • noszenie rękawiczek lub zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym niezwłocznie  po wejściu do urzędu,
  • powstrzymanie się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.
Zachęcamy do  przesyłania korespondencji pocztą lub drogą elektroniczną: kisa@praca.gov.pl lub przez platformę e-PUAP
oraz do kontaktu telefonicznego :  tel. :  (15)  644-14-45,  (15) 644-14-46,
(15) 644-14-49,  (15) 644-14-50,  fax : 15 644-15-05
Korespondencję można również zostawić w urnie wystawionej przy wejściu głównym do  budynku
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.
Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji i korzystanie z bezpiecznych rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 

Dyrektor PUP: mgr inż. Marian Jerzy Łatkowski

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę