Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Komunikat dotyczący zamknięcia Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu dla Interesantów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z COVID-19

Mając na uwadze zdrowie interesantów i pracowników oraz względy bezpieczeństwa informujemy, że z upoważnienia Starosty Sandomierskiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu podjęła decyzję o czasowym zamknięciu Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu  dla Interesantów
od dnia 9 października 2020 roku do odwołania. 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny :  tel. (15)  644-14-45,  (15) 644-14-46,
(15) 644-14-49,  (15) 644-14-50,  fax : 15 644-15-05
oraz o przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną: kisa@praca.gov.pl lub przez platformę
e-PUAP

Korespondencję można również zostawić w urnie wystawionej przed (urzędem) wejściem głównym do  budynku
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

Bardzo prosimy o zrozumienie sytuacji.  Prosimy o korzystanie z bezpiecznych rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 

Dyrektor PUP: mgr inż. Marian Jerzy Łatkowski

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę