Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu uprzejmie informuje o wyczerpaniu limitu środków dostępnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje)...

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu uprzejmie informuje o wyczerpaniu limitu środków dostępnych na  rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawianie oferty szkoleniowej na przeprowadzenie szkolenia indywidulanego w zakresie „Kwalifikacja...

Podziękowania za uczestnictwo w Targach

Podziękowania za uczestnictwo w Targach   p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu Barbara Knap w imieniu własnym oraz pracowników urzędu pracy  ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 

p.o. Dyrektora PUP: mgr Barbara Knap

Z-ca Dyrektora PUP: mgr Janusz Sobolewski

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę