Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Terminy wypłat świadczeń w miesiącu czerwcu 2017r.

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu czerwcu 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu informuje, że świadczenia przysługujące bezrobotnym za miesiąc maj 2017r., którzy...

Podziękowania za wsparcie organizacji IV Sandomierskich Targów Pracy i Edukacji „Aktywność Twoją Szansą".

Podziękowania za uczestnictwo w Targach   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu Marian J. Łatkowski w imieniu własnym oraz pracowników urzędu pracy  ...

Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS

Komunikat Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu   Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia...

IV Sandomierskie Targi Pracy i Edukacji „Aktywność Twoją Szansą” - Lista wystawców

IV Sandomierskie Targi Pracy i Edukacji „Aktywność Twoją Szansą" Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zgodnie z §3 pkt. 7 Regulaminu Udziału w IV Sandomierskich Targach...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

 

Dyrektor PUP: mgr inż. Marian Jerzy Łatkowski

Z-ca Dyrektora PUP: mgr Janusz Sobolewski

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę