Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu


Informacja dla Pracodawców dot. środków rezerwy KFS w 2017 roku

Komunikat Centrum Aktywizacji Zawodowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu   Informacja  dla Pracodawców dotycząca środków rezerwy Krajowego Funduszu...

Terminy wypłat świadczeń w lutym 2017 r.

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu luty 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu informuje, że świadczenia przysługujące bezrobotnym za miesiąc styczeń 2017r., którzy nie...

Promocja instrumentów rynku pracy na 2017 rok.

Komunikat Centrum Aktywizacji Zawodowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu zaprasza Pracodawców,...

Komunikat CAZ dla Pracodawców- Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

Komunikat Centrum Aktywizacji Zawodowej dla Pracodawców- Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 Powiatowy Urząd Pracy w...

OSTATNIE POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY ZATRUDNIENIA IV KADENCJI

W dniu 08 grudnia 2016 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sandomierzu kadencji 2013-2016, organu opiniodawczo – doradczego Starosty...

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz

tel. 15 644-14-45, 644-14-46, 644-14-49, 644-14-50

fax 15 644-15-05

e-mail: kisa@praca.gov.pl

NIP 8641146227

REGON 291141960

godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dyrektor PUP: mgr inż. Marian Jerzy Łatkowski

Z-ca Dyrektora PUP: mgr Janusz Sobolewski

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę